Representación da Terra

Representación da Terra

representacion-da-terraglobo-terraqueorepresentacion-da-terra

Xogo para identificar contienentes e océanos:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mmundi1e.html

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mmundi2e.html